Συγκομιδή της ελιάς

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ: ο καλύτερος τρόπος συγκομιδής είναι με τα χέρια. Χρυσός κανόνας για ποσότητα/ποιότητα ελαιολάδου: οι ελιές πρέπει να συλλέγονται όταν το μαύρο χρώμα της
επιφάνειας του καρπού δεν έχει εισχωρήσει μέχρι το μέσο του σαρκώματος, διότι: Τα λιπίδια και πτητικά συστατικά είναι στο βέλτιστο σημείο τους. Όταν είναι πράσινες, δεν υπάρχει αρκετό ελαιόλαδο. Όταν είναι τελείως μαύρες, το περιεχόμενο των φαινολικών και πτητικών ουσιών μειώνεται με αποτέλεσμα το παραγόμενο ελαιόλαδο να έχει επίπεδα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Για ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ στους διαγωνισμούς ελαιολάδου στείλτε πίσω συμπληρωμένες τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που βρίσκονται:
http://www.eleotechnia.com/…/aitisi-diagwnismou-syskevasias-ela…
http://www.eleotechnia.com/…/aitisi-diagwnismou-poiuotitas-elai…

Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο 2107568888 και στο info@eleotexnia.gr

eleotechnia expo